Nexia Sverige

Nexia Sverige är medlemmar i ett internationellt nätverk av fristående revisions- och konsultbyråer, Nexia International.

Nexia Sverige erbjuder tjänster inom revision, redovisning och lönehantering samt kvalificerad finansiell rådgivning inom företagsekonomi och skatt. Dessutom tillhandahåller vi kvalitativa tjänster inom finansiell rapportering, företagsvärderingar, Due Dilligences och IT revision.

Vi har ett stort personligt engagemang och tror starkt på att bygga en personlig relation med våra kunder. Med kunskap, erfarenhet och engagemang har vi en unik position att erbjuda konkret rådgivning och stöd under hela året.

Vi har ett nära samarbete med Nexia kontoren hos våra nordiska grannar. Nexia Nordic innebär att du som kund med affärer inom Norden har tillgång till rådgivning av hög kvalitet med samma personliga engagemang och bemötande som hos oss i Sverige.

Nexia Sweden

Nexia Sweden is a member of an international network of independend audit and consulting firms, Nexia International.

Besides statutory audit, Nexia Sweden offers qualified advisory within business administration and tax as well as accounting and payroll. Through competent staff and experienced partners expertise in high quality Due Diligences, valuations and IT audits is provided.

We strongly believe in building a personal relationship with our clients.

With expertise, experience and commitment we have a unique position of offering consistent advice and support throughout the year.

Located in the heart of the Nordic region, Nexia Sweden is your partner when doing international business.

We enjoy close cooperation with the Nexia offices in the Nordic countries. Nexia Nordic means that you, as a client doing business in the Nordic region, have access to personal, high-quality advice with the same personal commitment and treatment that you would receive in Sweden.

;